Historie


Stiftelse d.25 august 1951

Ved et møde på Missionshotellet i Lemvig vedtoges det at oprette en brevdueforening i Lemvig.

På mødet valgtes Sigurd Stougaard til formand,

Peter Brogaard Jensen til kasserer,

C.C.Larsen til næstformand, Jens Refsgaard Jensen og Torsten Hauge Nygaard til sekretær.


1952

Der blev foretaget slagkontrol da foreningen skulle optages i hovedforeningerne. F.a j.B. foreningen af jyske Brevdueforeninger (senere De danske Brevdueforeninger) og Nordvest  (senere sektionsklub 62 )Medlemmerne i foreningen rådede over 100 trænede duer som havde fløjet over 100 km. og 383 utrænede duer


1953

Den gamle protokol fortæller:

Der blev vedtaget et kapflyv- ningsgebyr på 25 øre pr. due på indenlandske flyvninger, dog bemyndiges bestyrelsen til at hæve gebyret sådan at fragten er dækket.

Foreningen har 17 aktive og 1 passivt medlem.

Foreningen har 8 kurve 1 plombetang og en gummiringspåsættet til en opgjort værdi af 1000 kr.


1954

Det vedtages at optage et lån i Lemvig Sparekasse på 3000 kr.til opførelse af et klubhus på 3 x 7 meter pris. 2300 kr.

Vemb.Lemvig Thyborøn Jernbane  har stillet grund til rådighed.


1964

Kassereren oplyser at klubhuset nu er betalt.

Året blev et stort år for foreningen idet Arnold Ørts Harboøre blev gruppevinder fra Bremen med sin sølvgrå han nr. 601 der denne dag var den hurtigste due i hele landet med 1545 mpm.


1965

Den gamle protokol oplyser at foreningen får til opgave at løslade Gruppe 1´s duer i Lemvig. Ca. 7000 duer løslades kl.05,30 og flyvningen forløb ifølge foreningsprotokollen fint.

Foreningen modtog ca. 1000 kr  for arbejdet.


1979

Foreningens konkurrencevilkår med andre foreninger ændres radikalt idet et konkurrenceområde med tidligere 32 foreninger ændres til det nuværende sektion 62 med 12 foreninger.


1982

Foreningen opnår igen fine resultater på landsplan. Kristian Borum  bliver Gruppevinder fra Hannover og Klaus Rasmussen fra Altona, han  vinder desuden  forsvarets sølvmedalje.


1985

Foreningen påbegynder bygning af nyt klubhus på Industrivej 37a i Lemvig til ibrugtagning fra sæson 1986.


1992

Året blev  helt forrygende:

Jan Rønn Harboøre  vandt Danmarksmesterskabet og

Leif Tønning Nr. Nissum blev landsvinder fra Basel og vandt Skandinavisk Brevdueforbund´s Ærespræmie.

Senere et det blevet mere hverdagskost at være højt placeret på diverse ranglister især for Harboøre-slaget.


Formænd gennem tiderne:


1951 - 1957:      Sigurd Stougaard.

1957 - 1958:      Peter Brogaard Jensen.

1958 - 1959:      Fritlev Nielsen

1959 - 1960:      VIggo Meldgaard.

1960 - 1961:      Peter Brogaard Jensen

1961 - 1970:      Vagn Lund

1970 - 1973:      Eigil Andersen

1973 - 1978:      Arnold Ørts

1979 - 1981:      Edvin Sørensen

1981 - 1982:      Arnold Ørts

1982 - 2000:      Leif Tønning

2000 - 2002:      Asbjørn Lund

2002 - 2015:      Jan Rønn

2016                  Leif Tønning